Koncertin Recital

"QYTETIT TIM"

ne Teatrin "Migjeni" Shkoder ,(2003)Ne Kasete VHS dhe DVD

informacion per porositjen e CD- DVD e VHS
shkruaj ne adresen
fbjanku@albacenter.it


Kaseta VHS


dhe DVD


"FERDINAND BJANKU"

KONCERT RECITAL

Teatri "MIGJENI" - SHKODER - 2003

Udheheqes artistik
:
Bardhyl Hysa-Ferdinand Bjanku

Regjia: Agron Dizdari

Koreograf: Aldo Nika

Skenograf: Agron Kavaja

Libreti: Ledia Dushi, F.Bjanku

Drejtuese e Koncertit: Merita Smaja

Shoqerimi vokal: Elsida Sinaj, Rrezarta Smaja

Organizator: Armando Lohja

Grupi i Baletit
Nisida Pali, Altin Golemi, Isida Toska, Mikael Shestani

I ftuar: Sander Ruçi

Ndriçimi: Paç Mjeda

Teknika: Fatmir Gokovi

Per realizimin e Spektaklit Ndihmuan:
Pro Helvetia, Bashkia Shkoder, Qendra e Kultures "Pjeter Gaci"
Teatri "Migjeni"

Realizimi Televiziv

Kamera: Gentian Ferhati, Maison Kavaja

Post production:
EuroMedia Digital Studio (euromedia@yahoo.com)
Realizimi i Kasetes VHS Euromedia Digital Studio
euromedia@yahoo.com


Koncerti ne DVD


 


Kopertina VHS
Art Grafic: Studio "Promotema" (Itali)

www.albacenter.it

 


© Copyright Ferdinand Bjanku - Te gjithe te drejtat e riprodhimit te materialit te paraqitur.